Artigos

Mais sobre Magnus, conde de Wroclaw

Mais sobre Magnus, conde de Wroclaw


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Mais sobre Magnus, conde de Wroclaw

Skarbek-Kozietulski, Marek

Genealogia Mediaevalis Genetica, 4 de agosto (2011)

Resumo

Pesquisadores medievais alemães do século XX viram Piotr Wlostowic, o famoso Palatino do duque polonês Wladyslaw II, o Exílio, como neto de Magnus, o conde (Vem) de Wroclaw. Eles argumentaram isso a partir de duas fontes, os registros da "Crônica Polonesa" de Gallus Anonymus, onde ele sugeriu a posição principesca daquele Magnus na Silésia, e do XII. registros do século sobre Piotr que lhe deram o título de conde (ou mesmo de príncipe). De acordo com esses pesquisadores, Piotr herdou depois de Magnus as principais posses na Silésia em torno do “burh” de Wroclaw e do monte Sleza. Houve também uma concordância geracional de Magnus com o avô de Piotr. Magnus, como um importante representante da dinastia tribal da Silésia local, tinha que ser o superior do bairro da Silésia do estado polonês de Piast. Esses pesquisadores descreveram a origem normanda (germânica do norte) dessa dinastia, mas a realidade parece muito mais complexa. Um deles, Fedor von Heydebrand und der Lasa, ofereceu uma maneira atraente de identificar a origem do Conde Magnus com base no próprio nome “Magnus”. Seu resultado estaria de acordo com a tese principal de um artigo de Tomasz Jurek, de que o conde de Wroclaw, Magnus, era filho de Harold II Godwinson, rei da Inglaterra, que foi morto na Batalha de Hastings em 1066. O método genético será talvez nos permita verificar essas hipóteses.

Resumo ~ polonês

XX-wieczni mediewiści niemieccy postrzegali Piotra Włostowica, słynnego palatyna księcia Władysława II Wygnańca, jako wnuka komesa wrocławskiego Magnusa1. Uzasadniali to zarówno uwagami Galla Anonima na łamach Kroniki Polskiej, gdzie sugerował em ksiąŜęcą pozycję na Śląsku tegoŜ Magnusa, jak i XII-wiecznymi zapiskami kesawomienia Piotra ztemcia cezia Piotra ztomuzy kesi kesi cessa. Według tych badaczy Piotr odziedziczyć miał po Magnusie kluczowe majętności śląskie przy grodzie wrocławskim i Górze ŚlęŜy. Zachodziła teŜ pokoleniowa zgodność Magnusa z dziadem Piotra. Magnus, jako czołowy przedstawiciel lokalnej śląskiej dynastii plemiennej, miał być zwierzchnikiem dzielnicy śląskiej Państwa Piastowskiego. Badacze ci dopatrywali się normańskiego (północno-germańskiego) pochodzenia tej dynastii, choć rzeczywistość była chyba bardziej złozona. Jeden z nich, Fedor von Heydebrand und der Lasa, zaproponował atrakcyjną drogę identyfikacji pochodzenia Magnusa na podstawie samego imienia „Magnus”. Jej rezultat dałby się pogodzić z główną tezą artykułu Tomasza Jurka, ze komes wrocławski Magnus był synem poległego w bitwie pod Hastings w roku 1066 króla Anglii Harolda II Godwinsona. Metoda genetyczna umozliwi weryfikację tych hipotez.

Aby przeczytać dez artykueu po Polsku kliknij tutaj


Assista o vídeo: POLONIA: 10 mejores cosas que hacer (Pode 2022).